Om Föreningen Kompass

Föreningen Kompass är en ekumenisk ideell förening för att främja andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet.

Föreningen bildades i Januari 2005 och målet med Kompass är att människor lär känna Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen. Vårt sätt att främja detta är att skapa en ekumenisk plattform för ignatiansk andlighet, dels genom att stärka det nätverk av människor som känner sig hemma i den ignatianska andligheten och fördjupa reflektionen över vad den innebär i vår tid. Dels genom att fungera som en bas för att erbjuda andlig vägledning i olika sammanhang. Detta arbete sker genom retreater utifrån de andliga övningarna, enskilda samtal, seminarier, litteratur etc.

Du finner mer om Kompass i vår folder ”Andlig vägledning & retreater”, som också finns i pappersformat. Folder ”Andlig vägledning & retreater”

Föreningen Kompass styrelse 2019:

  • Skander Kurtin, Göteborg, Ordförande, 0769 – 475410, skander.kurtin@equmenia.se
  • Maria Fässberg Norrhall, Göteborg
  • Mogens Nielsen, Jönköping
  • Daniel Pauchard, Göteborg
  • Eva Sjödén, Stockholm
  • Björn Beckersten, Göteborg
  • Mia Ström, (suppleant) Stockholm
  • Mikael Landgren (suppleant), Smögen.
  • Mikael Kjell, (suppleant), Husaby Götene