Om Föreningen Kompass

ÄNTLIGEN! 2017 årsbok – I allt tjäna och älska, av Dean Brackley (se bild ovan) – har nu lämnat tryckeriet och är på väg till alla dem som betalt sin medlemsavgift för 2017.

Föreningen Kompass är en ekumenisk ideell förening för att främja andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet.

Föreningen bildades i Januari 2005 och målet med Kompass är att människor lär känna Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen. Vårt sätt att främja detta är att skapa en ekumenisk plattform för ignatiansk andlighet, dels genom att stärka det nätverk av människor som känner sig hemma i den ignatianska andligheten och fördjupa reflektionen över vad den innebär i vår tid. Dels genom att fungera som en bas för att erbjuda andlig vägledning i olika sammanhang. Detta arbete sker genom retreater utifrån de andliga övningarna, enskilda samtal, seminarier, litteratur etc.

Du finner mer om Kompass i vår folder ”Andlig vägledning & retreater”, som också finns i pappersformat. Folder ”Andlig vägledning & retreater”

Föreningen Kompass styrelse 2018:

  • Mikael Kjell, Husaby Götene, ordförande, 0708328226 mikael.kjell@svenskakyrkan.se
  • Skander Kurtin, Göteborg
  • Boel-Marie Lennartsdotter, Karlstad
  • Daniel Pauchard, Göteborg.
  • Eva Sjödén, Stockholm
  • Daniel Dalemo, Göteborg
  • Björn Beckersten, Göteborg
  • Mia Ström, (suppleant) Stockholm
  • Mikael Landgren (suppleant), Smögen.