Årlig storsamling

KOMPASS STORSAMLING 15 – 16 januari 2024

15 – 16 januari 2024 på Åh stiftsgård. Huvudtalare är Dominik Terstriep S.J., kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Boka in dessa dagar för goda seminarier och tillfälle för viktiga samtal och fin gemenskap. Mer info och mer utförlig inbjudan kommer i början av hösten. 

Tidigare Storsamlingar:

2023 års storsamling hölls på Åh stiftsgård 16 – 17 januari. Huvudtalare var Andrew Walker, präst i anglikanska kyrkan och verksam i London. Temat rörde sig kring samtalet med Gud, och sammanfattades i rubriken ”All that is required is discipline, artistery and a little foolishness”. Utöver Andrews föreläsningar så erbjöds seminarier som t.ex. ”Med Ignatius i kampen för klimat och miljö”, ”Andlig vägledning och kyrkan”, ”Andlig misströstan” och musikmeditation.
Efter två år då vi inte kunnat ha en fysisk storsamling var det uppskattat av de 70-tal deltagarna att få mötas till gemenskap i reflektioner utifrån föreläsningarna, samtal runt matborden och i mässan.
Under storsamlingen så hölls också Kompass årsmöte. Britt-Marie Hjertén valdes om som ordförande för ytterligare ett år.

2022 års storsamling blev tyvärr inställd p.g.a. covid-19-pandemin.

2021 års storsamling blev på grund av covid-19-pandemin en digital samling under ledning av Piaras Jackson SJ, direktor vid Manresa Jesuit Centre of Spirituality med temat ”Living with Less – Looking for More”. Ett hundratal personer deltog och dagen avslutades med ett digitalt årsmöte.

2020 års storsamling hölls 13-14 januari på Åh Stiftsgård. Huvudtalare var James Crampsey SJ, kaplan vid Manchester Universities´Catholic Chaplaincy, som talade kring historiken om Ignatius och framväxten av jesuitorden, förhållandet till Skriften samt även om användningen av Bilder/ Konst i de Andliga övningarna. Materialet från föreläsningarna är uppdelat i fyra delar som du kan ta del av här; Del 1 , Del 2 , Del 3 och Del 4 . Observera att materialet endast är tillåtet att användas för privat bruk.

Som vanligt erbjöds också olika seminarier till de ca 75 deltagarna, som till exempel ”Ignatiansk spiritualitet och liturgi”, ”Befria mig! – från Ignatius till tolv steg”, bibelmeditation, musikmeditation m.m.
Under storsamlingen så hölls också Kompass årsmöte. Eva Sjödén valdes till ny ordförande.

2019 år storsamling hölls 14-15 januari på Åh stiftsgård. Huvudtalare var jesuiten Brendan Callaghan SJ.  Förutom att ha jobbat med andlig vägledning och retreater har han också en akademisk karriär med fokus på psykologi. Brendan talade kring just psykologin och den ignatianska andligheten. Förutom detta så erbjöds olika semniarier till de ca 100 deltagarna.
Under storsamlingen så hölls också Kompass årsmöte. Skander Kurtin valdes till ny ordförande.

2018 års storsamling hölls den  8-9 januari på Åh stiftsgård. Huvudtalare var Brandan McManus Sj från Irland som talade utifrån sina egna livserfarenheter (inte minst kring längre pilgrimsvandringar) och Ignatius andliga övningar, med en särskild röd tråd kring hur man finner ”Gud i svåra tider”. De 70 tal deltagarna fick också lyssna till  seminarier med olika teman. Under årsmötet omvaldes Mikael Kjell till ordförande.

2017 års storsamling hölls den 27-28/1 på Åh stiftsgård. Huvudtalare var jesuiten Peter McVerry från Dublin som talade över ämnet: ”Andliga övningar kopplat till socialt arbete”. Nedan följer en hälsning från en besökare:
”Compassion must be political”
Det var befriande att höra Peter Mc Verry tala klarspråk om barmhärtighet, kärlek och vrede, när han talade på temat ”Andliga övningar kopplat till socialt arbete”. Inte minst i dessa tider när kyrkorna i Sverige fått kritik för att vara ”politiska” när de samlas kring ett upprop för en humanare flyktingpolitik.
Jesuiten Mc Verry har under mer än 30 år arbetat med hemlösa i Dublin, ett arbete som vuxit och vuxit. Behoven bara ökar, de flesta som kommer till jesuiternas boenden är unga tonåringar som inte har någonstans att ta vägen. Och när de kommer får de veta ”Din hemlöshet är över!”. Ett evangelium på många plan.
Att visa på den ovillkorliga kärleken är grunden för allt deras arbete. Och man måste först erfara denna kärlek själv för att kunna ge den vidare, slog han fast. Kärlek och vrede hör samman, deklarerade han också, den vrede som väcks (eller borde väckas!) när de sociala orättvisorna är uppenbara.
Jag blev djupt berörd av Mc Verry, en grånad man (72 år) med stor kärlek, klarsyn och vishet. Inte minst för att han är väldigt konkret. Som hans råd: ”Lev enkelt – dela generöst!” /Lasse Bengtsson

Som vanligt erbjöds också seminarier av olika slag. Vid årsmötet avtackades Stefan Risenfors som ordförande och som ny ordförande valdes Mikael Kjell.

2016 års storsamling avlöpte 11-12/1 på Åh stiftsgård utanför Ljungskile med ett 70-tal deltagare. Huvudtalare var jesuiten Gero McLoughlin från Edinburgh. Han är aktiv i Epiphany Group, en ekumenisk förening för att ge andliga övningar i Skottland.

2015 års storsamling hölls 12-13/1 med cirka 70 deltagare. Det nordiska inslaget var större än någonsin med fler gäster från både Norge och Danmark. Dagarna gästades av jesuiten James Grummer, ursprungligen från USA men nu verksam vid jesuitordens centrala ledning i Rom. Hans föredrag fokuserade ekumenik och Ignatius andliga övningar. Programmet kompletterades med nio olika seminarier och gemensam mässa på kvällen. Dessutom hölls Föreningen Kompass årsmöte, där Martin Lindh avtackades efter sex år på posten. Till ny ordförande på ett år valdes Stefan Risenfors.

2014 års storsamling hölls traditionsenligt på Åh stiftsgård 13-14/1 med 65 deltagare från hela landet, Danmark och Norge. Huvudtalare var Föreningen Kompass medarbetare Susanne Carlsson som lät oss smaka på den process där vi kan urskilja vår kallelese konkret. Sex olika seminarier och gemensam mässa kompletterade programmet.

2013 års storsamling hölls 14-15/1 på Åh stiftsgård med dryga hundratalet deltagare. Huvudtalare var David Lonsdale från London; författare till flera böcker om ignatiansk spiritualitet och även tidigare redaktör för tidskriften The Way. Hans undervisning fokuserade de andliga övningarna som redskap för förändring och förvandling av vårt liv. Under måndagen erbjöds ett brett utbud av seminarier och dagen rundades av med en gemensam mässa. På tisdagen ägde även föreningens årsmöte rum, och Martin Lindh omvaldes som ordförande.

2012 års storsamling hölls 16-17/1 på Åh stiftsgård med dryga hundratalet deltagare. Huvudtalare var Virve Tynnemark från Oslo. Hennes tema var arbete med retreat i församlingsmiljö utifrån hennes egen erfarenhet. Första dagens föredrag hade titeln Smaka och se – stillhetsarbete i församlingen, andra dagens Byggstenar i stillhetsarbetet – praktiska utmaningar och möjligheter. Den första dagens eftermiddag erbjöds sex olika seminarier. Dagarna avrundades med föreningens årsmöte, där Martin Lindh omvaldes som ordförande. I och med denna storsamling gick den irländske jesuiten Brian O’Leary in i en roll som rådgivare åt Kompass.

2011 års storsamling hölls den 17-18/1, även i år på Åh stiftsgård. Huvudtalare var Gemma Simmonds, som tillhör Congregation of Jesus och är bosatt i London. Hennes undervisning kretsade kring temat ”Andlig urskiljning”. Som vanligt fanns också flera olika seminarier att välja mellan.

2010 års storsamling hölls i januari på Åh stiftsgård. Huvudtalare var jesuiten Peter McVerry från Dublin. Han berättade om sina erfarenheter från 35 års arbete bland hemlösa. På ett mycket engagerande sätt delade han med sig av hur det påverkat både hans gudsbild och förståelse av evangelierna. Det hölls flera andra givande seminarier och det blev tillfälle till många goda möten och samtal.

2009 års storsamling om Andlig vägledning var på Åh stiftsgård 12-13/1. Årets gäst var Lister Tonge, anglikansk präst från Oxford som arbetar med retreater och andlig vägledning i England, bla. med prästkandidater, och även i Norge och på Island. Det var även flera olika seminarier och workshops att välja på.

2008 års storsamling om andlig vägledning hölls på Åh stiftsgård 14-15 januari 2008 och var tillika årsmöte för föreningen Kompass. Det var två dagar med föredrag, seminarier, gudstjänster och samtal kring andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet. Storsamlingen gästades av den engelske jesuiten Philip Endean.