Välkommen till Föreningen Kompass!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas av att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

NYHETER

STORSAMLING 2022 INSTÄLLD
Tyvärr så får vi ställa in den planerade storsamlingen som skulle ha varit på Åh Stiftsgård 17 – 18 januari, p.g.a. nuvarande smitto-läge för Covid-19.
Årsmötet kommer istället att hållas digitalt och inbjudan med länk skickas ut i mail till alla medlemmar.

NY KURS: Andlig vägledning III
Nu erbjuder Kompass en ny kurs, 13 – 18 nov. 2022 hos Birgittasystrarna i Vadstena. Kursen en fördjupningskurs för dig som har erfarenhet av att ge andlig vägledning utifrån den ignatianska traditionen, och själv har gjort Ignatius Andliga Övningar i dess helhet. Målet med kursen är att du ska kunna leda andra genom de Andliga övningarna.
Här kan du läsa mer om kursen.

RETREATPROGRAM FÖR 2022 hittar du här: Kompass programblad 2022

RETREATPROGRAM FÖR 2021
Retreatprogrammet för 2021 hittar du här: Kompass programblad 2021
Önskar du beställa foldrar med programmet, till din församling eller något sammanhang där du vill sprida Kompass verksamhet, kontakta samordnare@foreningenkompass.se.

RETREATLEDARKURS FÖR DAGRETREATER – DIGITAL VIA ZOOM
En kurs för dig som vill leda retreat i din hemförsamling, eller kanske ta med en grupp till t.ex. Åh Stiftsgård för att ha en retreatdag. Ledare för kursen är Susanne Carlsson.
Nästa kurs hålls 19 – 20 januari 2022. För mer info, maila till  samordnare@foreningenkompass.se.

ONLINE-RETREATER
Januari 2022:
Med start 31 januari erbjuds en Onlineretreat via Zoom. Du väljer själv om du vill gå 4, 5 eller 6 dagar. Varje dag har du ett ca 30 min långt samtal med vägledare via Zoom. Du förutsätts skapa tidsutrymme för att det ska bli en retreat för dig.
Kostnad 1000 – 1500 kr.
Mer info och anmälan: samordnare@foreningenkompass.se

KURSER I ANDLIG VÄGLEDNING 1:
Göteborg

Med start hösten 2021 kommer en AV1-kurs att hållas i Göteborg, i samarbete med flera lokala församlingar. Denna kurs kommer att vara en lördag/månad under ht 2021 samt vt+ht 2022, och har ett mycket förmånligt pris. Folder för utbildningen hittar du här.

Norr
Under 2022 (del 1) och 2023 (del 2) hålls en AV1-kurs i norr i samarbete med Svenska kyrkan. Folder för utbildningen hittar du här.

Norge
Under 2022 (del 1) och 2023 (del 2) hålls en AV1-kurs i norr i samarbete med Lia Gård. Folder för utbildningen hittar du här.

Med anledning av Corona-viruset:
Vid ev. inställd retreat p.g.a. Covid-19 så kommer anmälda deltagare kontaktas av respektive retreatgård. Gällande avbokningar så kontakta retreatgården för att se vad som gäller där. Vi uppmanar alla som har anmält sig till retreater att ha ansvar och omsorg om varandra och inte åka på en retreat vid sjukdomssymptom, och följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

 

 

ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet 2021 hölls digitalt via Zoom den 18 januari. Protokoll från årsmötet hittar du här. Vid årsmötet togs också beslut om en förändring av stadgarna gällande referendsgrupp. De reviderade stadgarna hittar du här.

STORSAMLING 2021
På grund av det rådande läget så blev Storsamlingen på Åh stiftsgård inställd. Istället inbjöds alla medlemmar till en digital samling måndag 18 jan. under ledning av Piaras Jackson SJ, direktor vid Manresa Jesuit Centre of Spirituality. Temat var ”Living with Less – Looking for more”.


 STYRELSE

Under årsmötet 18 januari 2021 så valdes Kompass styrelse för året. Eva Sjödén valdes till att fortsätta som föreningens ordförande. Styrelsen består förutom ordförande av Björn Bäckersten, Mia Ström, Mogens Nielsen, Maria Fässberg Norrhall, Daniel Pauchard och Henrik Ström (nyvald). Suppleanter är Mikael Kjell och Mikael Landgren.
Protokoll från årsmötet hittar du här.

NYA KONTAKPERSONER FÖR ANDLIGA VÄGLEDARE

David Sjogerlöv på Lilleskog (Alingsås / Skara stift) och Lena-Maria Oikarinen (Härnösand) är nya kontaktpersoner för andliga vägledare inom Kompass nätverk. Hör gärna av dig till dem om du vill få hjälp att hitta en andlig vägledare dessa regioner. Kontaktuppgifter till dem samt till kontaktpersoner i andra regioner hittar du här .

SAMORDNARE    

Från och med 1 februari 2019 är Ingrid Fränne, Göteborg, ny samordnare för Kompass. Kontakta på samordnare@foreningenkompass.se eller 073-702 9848.