Välkommen till Föreningen Kompass!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas av att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.
Läs mer om hur du kan bli medlem och vara med och stödja arbetet här.

 

KOMPASS STORSAMLINGAR
Nästa års storsamling för alla medlemmar planeras till måndag + tisdag vecka 3 eller 4  i Stockholmsområdet. Mer information kommer under våren 2024.

Alla Kompass medlemmar är välkomna! Ett tillfälle att mötas och också få en fördjupning inom den ignatianska vägen genom föredrag och seminarier.

 

RETREATPROGRAM FÖR 2024

Här hittar du Kompass retreatprogram för 2024.

 

STYRELSE för 2024

Den 15 januari hade Kompass sitt årsmöte på Åh stiftsgård.

En ny styrelse valdes:

  • Britt-Marie Hjertén, Skara, ordförande
  • Anna-Stina Svedberg, Skellefteå
  • Maria Fässberg Norrhall, Göteborg
  • Gunhild Andersen, Oslo
  • Andreas Carlgren, Stockholm
  • Marie Siljefors, Stockholm
  • Peter Wickström, Jönköping (nyval)
  • Jonas Bodin,  Stockholm, suppleant (nyval)
  • Hillevi Bergvall, Stockholm, suppleant (nyval)

 

 

SAMORDNARE
Från och med 1 februari 2023 är Martin Klemetz (Partille) samordnare för Kompass.

Kontakta på samordnare@foreningenkompass.se eller 0709-404333.