Välkommen till Föreningen Kompass!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas av att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

 

NYHETER

RETREATLEDARKURS FÖR DAGRETREATER

Åh Stiftsgård 15 – 16 januari 2020
En kurs för dig som vill leda retreat i din hemförsamling, eller kanske ta med en grupp till t.ex. Åh Stiftsgård för att ha en retreatdag. Ledare för kursen är Susanne Carlsson. Mer information hittar du här.

RETREATPROGRAM FÖR 2020

Retreatprogrammet för 2020 hittar du här: Kompass programblad 2020
Önskar du beställa foldrar med programmet, till din församling eller något sammanhang där du vill sprida Kompass verksamhet, kontakta samordnare@foreningenkompass.se.

 

STORSAMLING 2020

13 – 14 januari 2020 sker nästa Storsamling för Kompass medlemmar, på Åh Stiftsgård utanför Ljungskile. Huvudtalare är James Crampsey SJ, kaplan vid Manchester Universities´ Chatolic Chaplaincy, med temat Ignatianska reflektioner kring exegetik.

Anmälan sker till Åh Stiftsgård; info@ahstiftsgard.se

NYA KONTAKPERSONER FÖR ANDLIGA VÄGLEDARE

Vi är glada att Annika Wirén i Uppsala och Anna Näppi i Örebro nu finns med som nya kontaktpersoner för andliga vägledare inom Kompass nätverk. Hör gärna av dig till dem om du vill få hjälp att hitta en andlig vägledare i Uppsala- eller Örebro-området. Kontaktuppgifter till dem, och kontaktpersoner i andra regioner, hittar du här .

STORSAMLING

Så har årets storsamling varit, och vi har kunnat glädjas åt att dryga hundratalet var närvarande till att bl.a. lyssna på Brendan Callaghan SJ som talade om ignatiansk andlighet och psykologi. För er som önskar del av hans powerpointpresentation så kan den laddas ner på följande länk: Gothenburg Grace, illusion and the Spiritual Exercises 

NY SAMORDNARE    

Från och med 1 februari 2019 är Ingrid Fränne, Göteborg, ny samordnare för Kompass. Kontakta på samordnare@foreningenkompass.se eller 073-702 9848.

RETREATPROGRAM FÖR 2019

Programmet för retreater och annan verksamhet hittar du här: Kompass programblad 2019 Obs att du anmäler dig till respektive gård och inte här på hemsidan.