Välkommen till Föreningen Kompass hemsida!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

FOLDER    

Kompass har en informationsfolder som framförallt beskriver vad andlig vägledning handlar om. Du finner den digitalt här:  Folder ”Andlig vägledning & retreater”

RETREATPROGRAM FÖR 2019

Programmet för retreater och annan verksamhet hittar du här: Kompass programblad 2019  Obs att du anmäler dig till respektive gård och inte här på hemsidan.

NÄTVERKSDYGN

För alla som är med i Kompass nätverk av andliga vägledare möts vi till nätverksdygn den 22-23 oktober hos Birgittasystrarna i Vadsten. Du anmäler dig genom att kontakta dem på:      guesthouse@birgittaskloster.se