Välkommen till Föreningen Kompass hemsida!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

STORSAMLING 2019

Välkomna till kommande storsamling 14-15 januari på Åh stiftsgård. Du finner mer info om program, tider och anmälan här: Stormötet 2019

FOLDER    

Kompass har en informationsfolder som framförallt beskriver vad andlig vägledning handlar om. Du finner den digitalt här:  Folder ”Andlig vägledning & retreater”

RETREATPROGRAM FÖR 2019

Programmet för retreater och annan verksamhet hittar du här: Kompass programblad 2019 Obs att du anmäler dig till respektive gård och inte här på hemsidan.