Välkommen till Föreningen Kompass hemsida!

 

VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGEN KOMPASS HEMSIDA

Vi är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition. Föreningen är med och arrangerar retreater, tränar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

NY FOLDER                                                                                                                                           Vi har just tryckt en ny informationsfolder som framförallt beskriver vad andlig vägledning handlar om. Du finner den digitalt här:  Folder ”Andlig vägledning & retreater”

RETREATPROGRAM 2018                                                                                                                               Programmet för retreater och annan verksamhet hittar du här:                                        Kompass programblad 2018. Obs att du anmäler dig till respektive gård och inte här på hemsidan.

OBS att 2017 årsbok är försenad och räknas komma till alla medlemmar som betalat in sin årsavgift, runt feb/mars 2018.