Välkommen till Föreningen Kompass!

Kompass är en ekumenisk kristen förening med medlemmar från hela norden. Vårt mål är att hjälpa människor att förenas med Jesus Kristus och hans intressen i världen. Detta gör vi framförallt genom att främja andlig vägledning utifrån den ignatianska spiritualitetens tradition.

Föreningen är med och arrangerar retreater i samarbete med lokala retreatgårdar. Dessa retreater kännetecknas av att man varje dag får personlig vägledning av en vägledare. En annan viktig del är att vi utbildar och skapar nätverk för andliga vägledare. På denna hemsida kan du läsa mer om dessa verksamheter.

 

NYHETER

Med anledning av Corona-viruset:
Vid ev. inställd retreat p.g.a. Covid-19 så kommer anmälda deltagare kontaktas av respektive retreatgård. Gällande avbokningar så kontakta retreatgården för att se vad som gäller där. Vi uppmanar alla som har anmält sig till retreater att ha ansvar och omsorg om varandra och inte åka på en retreat vid sjukdomssymptom, och följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

 

ÅRSMÖTE 2021
Årsmötet 2021 hålls digitalt via Zoom, måndag 18 januari kl. 19.00. Handlingar samt länk till mötet skickas ut till alla medlemmar i förväg.

STORSAMLING 2021
På grund av det rådande läget så blir Storsamlingen på Åh 2021 inställd. Alla medlemmar inbjuds till en digital samling måndag 18 jan. kl. 16 – 18, under ledning av Piaras Jackson SJ, direktor vid Manresa Jesuit Centre of Spirituality. Har du inte fått inbjudan till samlingen så kontakta samordnare@foreningenkompass.se.

RETREATPROGRAM FÖR 2021
Retreatprogrammet för 2021 hittar du här: Kompass programblad 2021
Önskar du beställa foldrar med programmet, till din församling eller något sammanhang där du vill sprida Kompass verksamhet, kontakta samordnare@foreningenkompass.se.

 STYRELSE

Under årsmötet 13 januari 2020 så valdes Kompass styrelse för året. Eva Sjödén valdes till ny ordförande, och tidigare ordförande Skander Kurtin avtackades. Styrelsen består förutom ordförande av Björn Bäckersten, Mia Ström, Mogens Nielsen, Maria Fässberg Norrhall, Daniel Pauchard och Henrik Ström (nyvald). Suppleanter är Mikael Kjell och Mikael Landgren.
Protokoll från årsmötet hittar du här.

STORSAMLING 2020

13 – 14 januari hölls årets storsamling på Åh Stiftsgård. Läs mer om dagarna och få tillgång till material av huvudtalaren James Crampsey SJ under rubriken Årlig storsamling.

Datum för nästa års storsamling är 18 – 19 januari 2021 på Åh Stiftsgård.

 

RETREATPROGRAM FÖR 2020

Retreatprogrammet för 2020 hittar du här: Kompass programblad 2020
Önskar du beställa foldrar med programmet, till din församling eller något sammanhang där du vill sprida Kompass verksamhet, kontakta samordnare@foreningenkompass.se.

 

NYA KONTAKPERSONER FÖR ANDLIGA VÄGLEDARE

Vi är glada att Annika Wirén i Uppsala och Anna Näppi i Örebro nu finns med som nya kontaktpersoner för andliga vägledare inom Kompass nätverk. Hör gärna av dig till dem om du vill få hjälp att hitta en andlig vägledare i Uppsala- eller Örebro-området. Kontaktuppgifter till dem, och kontaktpersoner i andra regioner, hittar du här .

NY SAMORDNARE    

Från och med 1 februari 2019 är Ingrid Fränne, Göteborg, ny samordnare för Kompass. Kontakta på samordnare@foreningenkompass.se eller 073-702 9848.