Andlig vägledning

Förutom retreater erbjuder vi enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius andliga övningar och stillhetsarbete i grupper och församlingar.

 

Enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar

Regelbundna samtal med en vägledare, där du avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter och övningar hemma. Denna vägledning kan läggas upp på olika sätt utifrån förutsättningar och din längtan.

För mer information och tips om vägledare kontakta Josefine Callenberg josefine.callenberg@svenskakyrkan.se eller Mikael Kjell mikael.kjell@svenskakyrkan.se.

 

Stillhetsarbete i grupper och församlingar

Som nätverk för ignatiansk spiritualitet kan vi bistå dig som är med i en församling eller grupp och önskar få stöd för planering och kanske även genomförande av kortare eller längre retreater, bibelmeditationsgrupper eller dylikt. Vi kan även komma och inspirera kring retreat och andlig vägledning samt ge undervisning om ignatiansk spiritualitet och andlig vägledning.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om saken så kan vi diskutera upplägg tillsammans och hänvisa dig vidare till personer i vårt nätverk. Ta kontakt med Josefine Callenberg josefine.callenberg@svenskakyrkan.se eller Mikael Kjell mikael.kjell@svenskakyrkan.se.