Andlig vägledning

 

Andlig vägledning – enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar

Andlig vägledning innebär regelbundna samtal med en vägledare, där du även avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter eller övningar hemma. Du kan läsa mer om vad andlig vägledning innebär i vår folder ”Andlig vägledning & retreater” . Foldern går också att beställa i pappersformat hos samordnare@foreningenkompass.se

Är du intresserad av att möta en andlig vägledare, så kontakta någon av de regionala kontaktpersonerna i listan nedan, utifrån vart du bor eller den kyrkotradition som står dig närmast. Den regionala kontaktpersonen kommer hjälpa dig vidare till kontakt med någon av de ca 110 personer som finns med i Kompass ekumeniska nätverk i norden, som  alla har någon form av utbildning kring vägledning utifrån den ignatianska traditionen.

Regionala kontaktpersoner:

Eva Sjödén, Stockholm (Svenska kyrkan)  eva.sjoden@svenskakyrkan.se                               08-50894043

Mia Ström, Stockholm (EFS)  mia.strom@efsmittsverige.org                                                0738-569421

Annika Wirén, Uppsala (Svenska Kyrkan) annika.wiren@telia.com
0702-432301

Anna Näppi, Örebro (Svenska Kyrkan) anna.nappi@svenskakyrkan.se
019-154745

Therése Olsson, Linköping (Svenska Kyrkan)
sekretariatet@linkopingskloster.se   013-474 11 01

Josefine Callenberg, Göteborg  (Svenska Kyrkan)
josefine.callenberg@svenskakyrkan.se  031-7318895 eller 070-3286175

Maria Fässberg Norrhall, Göteborg (Equmeniakyrkan) maria@stjakob.se  0763-452744 eller 0739-815546

Daniel Pauchard, Göteborg (Katolska Kyrkan) daniel.pauchard@katolskakyrkan.se. 0708-96 27 35

David Sjogerlöv, Skara (Svenska kyrkan) david.sjogerlov@svenskakyrkan.se.
0322-51287

Anna Alebo, Lund (Svenska Kyrkan) anna.alebo@svenskakyrkan.se                                        046-155526

Rosie Gard, Jönköping (Equmeniakyrkan) rosie@gard.at 0705-76 01 35

Lars-Martin Nygren, Umeå (Svenska Kyrkan) lars-martin.nygren@svenskakyrkan.se.   090-2002915

Leif Selling, Härnösand (Svenska Kyrkan). leif.selling@svenskakyrkan.se                            0611-25451, 070-5518504

Virve Tynnermak, Oslo Norge (Norska Kyrkan) virve.tynnemark@gmail.com                                      +47 455 14 071.