Andlig vägledning

 

Andlig vägledning – enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar

Andlig vägledning innebär regelbundna samtal med en vägledare, där du avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter och övningar hemma. Du kan läsa mer om vad andlig vägledning innebär och hur det går i vår folder ”Andlig vägledning & retreater” som du når på hemsidan genom följande länk:

Är du intresserad av att möta någon andlig vägledare. Kompass har ett ekumeniskt nätverk i norden på ca 80 tal personer som har någon form av utbildning kring vägledning utifrån den ignatianska traditionen. Vill du komma i kontakt med någon av dessa sker det genom att du kontaktar någon ansvarig för den geografiska region eller kyrkotradition som står dig närmast. Där berättar du ditt önskemål så hjälper de dig vidare till en vägledare.

Eva Sjöden Stockholm (Svenska kyrkan)  eva.sjoden@svenskakyrkan.se                               08 50894043

Mia Ström Stockholm (EFS)  mia.strom@efsmittsverige.org                                                0738-569421

Inga-Märtha Isacson Norrköping (EFK) inga-martha.isacson@korskyrkan.se   0736004954

Josefine Callenberg Göteborg (Svenska Kyrkan) josefine.callenberg@svenskakyrkan.se  0317318895 eller 0703286175

Maria Fässberg Norrhall Göteborg (Equmeniakyrkan) maria@stjakob.se  0763452744 eller 0739815546

Daniel Pauchard Göteborg (Katolska Kyrkan) daniel.pauchard@katolskakyrkan.se. 0708 96 27 35

Anna Alebo Lund (Svenska Kyrkan) anna.alebo@svenskakyrkan.se                                        046 155526

Andreas Sköldmark Jönköping (Equmeniakyrkan) andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se 0722 13 27 00

Lars-Martin Nygren Umeå (Svenska Kyrkan) lars-martin.nygren@svenskakyrkan.se.   090-2002915

Leif Selling Härnösand (Svenska Kyrkan). leif.selling@svenskakyrkan.se                            0611-25451, 070-5518504

Virve Tynnermak Oslo Norge (Norska Kyrkan) virvet@email.com                                         +47 455 14 071.