Årsbok

Föreningen Kompass ger ut en årsbok för ignatiansk spiritualitet. Den har fram till 2015 hetat Polanco, efter Ignatius av Loyolas sekreterare Johannes av Polanco. Målsättningen har varit att vara en förmedlare av ignatiansk spiritualitet i Sverige. Från och med 2016 ger Kompass istället ut en bok i samarbete med förlaget Artos som blir årsbok för föreningens medlemmar.

Man får årsboken genom att bli medlem i föreningen. Årsböcker t.o.m. 2015 kan köpas hos Kompass för 100 kr + porto. Där kan man också beställa en del äldre nummer av föregångaren till årsboken, tidskriften Polanco som utkom åren 2005-2009. Det sker genom att kontakta Daniel Pauchard. 0708962735, daniel.pauchard@katolskakyrkan.se.

 

Årsbok 2018

”Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro” Det är en lite mindre bok kring temat: examen/tillbakablick på dagen. Innehållet är gamla och nya artiklar kring denna böneövning.

 

 

 

 

Årsbok 2017

”I allt älska och tjäna – Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag”. Boken är en översättning av Dean Brackleys bok                 ”The Call to Dicernment in Troubled Times: New Perspectives on the Transformative Wisdom of Ignatius of Loyola”.

 

Årsbok 2016

”Herrens verk i många heliga aktiviteter”

Denna årsbok (på 285 s.) innehåller artiklar

ur tidskriften Polanco från åren 2005-2009.

Red. är Mikael Löwengren

 

 

Polanco 2015 omslag webbÅrsbok 2015

”Till Guds större ära”

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Innehållsförteckning

 

omslag_2014Årsbok 2014

”Kallade till frihet”

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Innehållsförteckning

 

polanco2013_webb

Årsbok 2013

”Låt er förvandlas”: kallad till efterföljelse i hela livet.

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

Årsbok 2012

”Växelverkan mellan erfarenhet och teologi”

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Här hittar du innehåll.

 

Årsbok 2011

”Förenade med Jesu intressen i världen”: sambandet mellan bön och handling.

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

Årsbok 2010

”Kompassnålen alltid mot Kristus”: om andlig urskiljning.

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckning.

 

Av årsbokens föregångare i tidskriftsformat finns följande nummer finns ännu tillgängliga: 
  
4/2006 – Andliga övningar på gatan: när vi söker och finner Gud i allt.
  
2/2007 – Jag vill lära känna Kristus: de andliga övningarnas fokus.
 
3/2007 – Se skillnad och göra skillnad: andlig urskiljning som livsstil.
 
4/2007 – Allt mellan himmel och jord: trettiodagarsretreat, bön via internet och andra andliga övningar.
 
1/2008 – ”Världen är vårt hus”.
 
2/2008 – Jag och de andra: andliga övningar i en individualistisk tid.
 
3/2008 – Klimatångest och livsglädje: andlig vägledning i klimathotens skugga.
 
4/2008 – Systrar i den ignatianska familjen.
 
1-2/2009 – I erfarenhetens skola: att forma ledare för framtidens kyrka.
 
3-4/2009 – ”Gå och sätt världen i brand”.
 
Vi säljer dem för 25 kr/stk.