Årsbok

Föreningen Kompass ger ut en årsbok för ignatiansk spiritualitet. Den har intill nu hetat Polanco, efter Ignatius av Loyolas sekreterare Johannes av Polanco; målsättningen har varit att vara en förmedlare av ignatiansk spiritualitet i Sverige. Från och med 2016 kommer namnet Polanco inte längre att användas för kommande årsböcker.

Man får årsboken genom att bli medlem i föreningen. Tidigare årsböcker kan köpas via redaktören för 100 kr + porto. Hos redaktören kan man också beställa en del äldre nummer av föregångaren till årsboken, tidskriften Polanco som utkom åren 2005-2009.

Årsbok 2016

”Herrens verk i många heliga aktiviteter”

Denna årsbok (på 285 s.) innehåller artiklar

ur tidskriften Polanco från åren 2005-2009.

Red. är Mikael Löwengren

 

 

Polanco 2015 omslag webbÅrsbok 2015

”Till Guds större ära”

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Innehållsförteckning

 

omslag_2014Årsbok 2014

”Kallade till frihet”

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Innehållsförteckning

 

polanco2013_webb

Årsbok 2013

”Låt er förvandlas”: kallad till efterföljelse i hela livet.

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

Årsbok 2012

”Växelverkan mellan erfarenhet och teologi”

 

 

Köp den för 100 kr + porto. 

Här hittar du innehåll.

 

Årsbok 2011

”Förenade med Jesu intressen i världen”: sambandet mellan bön och handling.

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

Årsbok 2010

”Kompassnålen alltid mot Kristus”: om andlig urskiljning.

 

 

Köp den för 100 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckning.

 

Av årsbokens föregångare i tidskriftsformat finns följande nummer finns ännu tillgängliga: 
  
4/2006 – Andliga övningar på gatan: när vi söker och finner Gud i allt.
  
2/2007 – Jag vill lära känna Kristus: de andliga övningarnas fokus.
 
3/2007 – Se skillnad och göra skillnad: andlig urskiljning som livsstil.
 
4/2007 – Allt mellan himmel och jord: trettiodagarsretreat, bön via internet och andra andliga övningar.
 
1/2008 – ”Världen är vårt hus”.
 
2/2008 – Jag och de andra: andliga övningar i en individualistisk tid.
 
3/2008 – Klimatångest och livsglädje: andlig vägledning i klimathotens skugga.
 
4/2008 – Systrar i den ignatianska familjen.
 
1-2/2009 – I erfarenhetens skola: att forma ledare för framtidens kyrka.
 
3-4/2009 – ”Gå och sätt världen i brand”.
 
Vi säljer dem för 25 kr/stk. 
 
Redaktör
Mikael Löwegren
Kungsvägen 2
341 76 Ryssby
mikael.lowegren@foreningenkompass.se