Årsbok

Föreningen Kompass ger ut en årsbok för ignatiansk spiritualitet. Målsättningen är att vara en förmedlare av ignatiansk spiritualitet i Sverige.

Fram till 2015 utgavs Polanco, efter Ignatius av Loyolas sekreterare Johannes av Polanco. Från och med 2016 ger Kompass istället ut en årsbok.

Du erhåller årsboken genom att bli medlem i föreningen. Tidigare årsböcker kan köpas hos Kompass, se lista och priser nedan. Det går också bra att beställa en del äldre nummer av föregångaren till årsboken, tidskriften Polanco som utkom åren 2005-2009.
För att beställa böcker eller tidsskrifter, kontakta samordnare@foreningenkompass.se

Årsbok 2023 – Att urskilja andarna. En Ignatiansk guide till vardagslivet. Timothy M. Gallagher.  

Ignatius av Loyola (1491–1556) är en av de mest inflytelserika andliga ledarna genom tiderna.

I den här lättillgängliga boken hjälper Gallagher läsaren att förstå Ignatius andliga övningar och deras betydelse för andlig växt. Genom exempel från nutida vardagssituationer visar författaren tydligheten och avsikten i Ignatius regler, såväl som dess relevans för andligt liv i dag. Här kan vi upptäcka våra egna kamper, glädjeämnen och triumfer.

Det här är en bok som riktar sig till alla som längtar efter en större medvetenhet om Guds agerande i sitt dagliga liv samt till reträttledare, präster och andliga rådgivare.

Timothy M. Gallagher O.M.V. är en populär reträttledare och en ofta anlitad föreläsare. Artos och Norma bokförlag har tidigare givit ut Att urskilja Guds vilja (2019) som tjänar som ett komplement till den här boken.

2023 års utgåva har skickats ut till alla medlemmar. Om du saknar den kan du kontakta samordnaren.

 


Årsbok 2022 – Slut i vårt lager
I boken guidar James Martin på ett lättillgängligt sätt läsaren genom bönens land. Han visar på olika former av bön och hur man måste upptäcka vilka bönens vägar som fungerar bäst just för mig. Hans utgångspunkt är att bön är något för alla människor eftersom Gud önskar ha en relation till alla. Även för någon som varit en bedjande person under många år så kan det vara givande att gå tillbaka till rötterna, fundera kring sitt eget böneliv och kanske få nya infallsvinklar.

 

Årsbok 2021 – Slut i vårt lager
”Dag för dag med Ignatius av Loyola”, Jim Manney.
Boken är uppbyggd med en daglig text av allt ifrån Ignatius egna andliga övningar till texter av dagens jesuiter, andliga företrädare och lekmän. Vidare finns för varje dag en bibeltext eller en kommentar samt en övningspunkt som bjuder in till att uppleva Gud i vardagen.
Alla medlemmar har fått boken hemskickad vid årsskiftet 2020/21 – saknar du den, kontakta samordnare@foreningenkompass.se

 

Årsbok 2020
”Att urskilja Guds vilja – en ignatiansk vägledning till att fatta beslut”, Timothy M. Gallagher.
Vi lever idag i en värld med ständiga val, stora som små, en del mindre viktiga andra livsavgörande. Boken ger undervisning och vägledning utifrån vad Ignatius av Loyola säger i de andliga övningarna om att fatta beslut och lära känna Guds vilja i mitt liv.
Alla medlemmar har fått boken hemskickad under mars 2020 – saknar du den, kontakta samordnare@foreningenkompass.se
Köp den för 100 kr + porto.

 

  Årsbok 2019
”Ignatiansk Spiritualitet – Berättelsen om en gåva och ett hopp för världen”, Anna Karin Hammar. En personlig berättelse om hur mötet med den ignatianska andligheten har påverkat författarens liv på ett personligt plan men också i teologiska reflektioner.

Köp den för 100 kr + porto.

 

 

Årsbok 2018
”Återblick på dagen – ett sätt att upptäcka Guds närvaro” Det är en lite mindre bok kring temat: examen/tillbakablick på dagen. Innehållet är gamla och nya artiklar kring denna böneövning.

Köp den för 100 kr + porto.

 

 

 

Årsbok 2017 – Slut i vårt lager
”I allt älska och tjäna – Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag”. Boken är en översättning av Dean Brackleys bok ”The Call to Dicernment in Troubled Times: New Perspectives on the Transformative Wisdom of Ignatius of Loyola”.

 

Årsbok 2016
”Herrens verk i många heliga aktiviteter”

Denna årsbok (på 285 s.) innehåller artiklar ur tidskriften Polanco från åren 2005-2009.
Red. är Mikael Löwengren

Köp den för 100 kr + porto.

 

 

 

Polanco 2015 omslag webbÅrsbok 2015

”Till Guds större ära”

Köp den för 50 kr + porto.

Innehållsförteckning

 

 

 

omslag_2014Årsbok 2014

”Kallade till frihet”

Köp den för 50 kr + porto. 

Innehållsförteckning

 

 

 

polanco2013_webb

Årsbok 2013

”Låt er förvandlas”: kallad till efterföljelse i hela livet.

Köp den för 50 kr + porto. 

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

 

 

Årsbok 2012

”Växelverkan mellan erfarenhet och teologi”

Köp den för 50 kr + porto. 

Här hittar du innehåll.

 

 

 

Årsbok 2011

”Förenade med Jesu intressen i världen”: sambandet mellan bön och handling.

Köp den för 50 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckningen.

 

 

 

Årsbok 2010

”Kompassnålen alltid mot Kristus”: om andlig urskiljning.

 

Köp den för 50 kr + porto.

Här hittar du innehållsförteckning.

 

 

 

Av årsbokens föregångare i tidskriftsformat finns följande nummer finns ännu tillgängliga: 
  
4/2006 – Andliga övningar på gatan: när vi söker och finner Gud i allt.
  
2/2007 – Jag vill lära känna Kristus: de andliga övningarnas fokus.
 
3/2007 – Se skillnad och göra skillnad: andlig urskiljning som livsstil.
 
4/2007 – Allt mellan himmel och jord: trettiodagarsretreat, bön via internet och andra andliga övningar.
 
1/2008 – ”Världen är vårt hus”.
 
2/2008 – Jag och de andra: andliga övningar i en individualistisk tid.
 
3/2008 – Klimatångest och livsglädje: andlig vägledning i klimathotens skugga.
 
4/2008 – Systrar i den ignatianska familjen.
 
1-2/2009 – I erfarenhetens skola: att forma ledare för framtidens kyrka.
 
3-4/2009 – ”Gå och sätt världen i brand”.
 
Vi säljer dem för 25 kr/stk.