Retreater

Föreningen Kompass erbjuder – i samarbete med ett antal gårdar – årligen ett stort antal retreater med personlig vägledning av vägledare som står i den ignatianska vägledningstraditionen. Vad det innebär kan du läsa mer om i vår folder: Folder ”Andlig vägledning & retreater”

Retreatprogram för:

2019 finner på följande länk: Kompass programblad 2019

2018 finner du på följande länk: Kompass programblad 2018

Anmälan till retreaterna sker direkt till respektive retreatgård, alltså inte här på hemsidan.  Kontaktuppgifter till dem finner du i foldern vars länk är angiven ovan. Om du har frågor kring retreaterna kan du maila till: daniel.dalemo@gmail.com.

Vill du beställa retreatprogram (och/eller vår folder Andlig vägledning & retreater) i pappersformat för spridning kan du maila till:                                                                         boel-marie.lennartsdotter@svenskakyrkan.se

Har du varit på retreat och vill ge respons? Här hittar du vårt formulär för Feedback på Kompass retreat (pdf). Du kan sedan göra på två sätt. (1) Skriv ut, fyll i för hand och posta till Daniel Dalemo Turkosgatan 11 451 21 Västra Frölunda. (2) Skriv ett mail utifrån utvärderingsformulärets frågor och skicka till:  retreat@foreningenkompass.se

ABC-retreaterna för församlingsarbetare drivs numera fristående från föreningen Kompass. Men du hittar även fortsättningsvis information om dem i vår retreatfolder. För frågor om dessa retreater kontakta Magnus Malm på tel 0322-66 10 07. Även här sker anmälan direkt till respektive gård.