Länkar till organisationer

Här hittar du länkar till olika organisationer, tidsskrifter, bokförlag, retreatverksamheter m.m. som på olika sätt arbetar med ignatiansk andlighet:
Heligt rum
Daglig bön online (svenska versionen av Sacred Space från de irländdska jesuiterna).
Institute of Jesuit Sources
Utgivning av viktiga böcker inom ignatiansk spiritualitet, samt tidskrift
Jesuiterna i Sverige
Den svenska delen av Jesuitorden.
Jesuitorden
Officiell hemsida för jesuiternas centrala ledning i Rom.
Korsvei.se
Korsvei Sverige – den svenska delen av korsveirörelsen.
Online Retreat
An Online Retreat from Creighton University.
Pray-as-you-go
”Get God on your pod”: daily prayer for you mp3.
Review for Religious Digital Archive
Samtliga artiklar som tryckts i tidskriften Review for Religious 1942-2012
Sacré Coeur-orden
Sacré Coeur, en kvinnlig orden med ignatianskt präglad spiritualitet.
Sisters of St Andrew
Kommunitet med ignatiansk spiritualitet i Edenbridge, Kent (England).
St Beuno’s
Ignatian Spirituality Centre i St Asaph, Wales.
The Way
Tidskrift utgiven av de brittiska jesuiterna, har också försäljning av böcker på hemsidan
Thinking Faith – the online journal of the british jesuits
Teologi, kyrka och samtid.