Hans Johanssons Fond

För att hedra minnet av vår vän Hans Johansson, 1952 – 2012, har föreningen mottagit gåvor avsedda för att vara ett stöd för dem som deltar i Kompass utbud av utbildning och retreater. Förutsättningen för att få bidrag ur denna fond är att du själv måste bekosta kursen/retreaten och inte får den betald av t.ex. din arbetsgivare.

Ansökan om ett bidrag sker genom att skriva en ansökan där du kort beskriver din livssituation och ditt behov av stöd, och skicka till till samordnare@foreningenkompass.se. Ansökan ska ha kommit styrelsen till del innan kursen/retreaten påbörjas. I enlighet med Hans vilja kommer kursen i andlig vägledning att prioriteras och storleken på beviljat belopp bedöms från fall till fall.

Bidrag till fonden är varmt välkomna för att bibehålla denna möjlighet. Sätt in din gåva till Sparbanken i Lidköping, clear.nr: 8314-7, kontonr: 3 516 871 – 5, eller via Swish. Märk din gåva Hans Johanssons fond. Varmt tack!