Om Föreningen Kompass

Föreningen Kompass är en ekumenisk ideell förening för att främja andlig vägledning utifrån ignatiansk spiritualitet.

Föreningen bildades i Januari 2005 och målet med Kompass är att människor lär känna Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen. Vårt sätt att främja detta är att skapa en ekumenisk plattform för ignatiansk andlighet, dels genom att stärka det nätverk av människor som känner sig hemma i den ignatianska andligheten och fördjupa reflektionen över vad den innebär i vår tid. Dels genom att fungera som en bas för att erbjuda andlig vägledning i olika sammanhang. Detta arbete sker genom retreater utifrån de andliga övningarna, enskilda samtal, seminarier, litteratur etc.

Du finner mer om Kompass i vår folder ”Andlig vägledning & retreater”, som också finns i pappersformat. Folder ”Andlig vägledning & retreater”

Kompass stadgar hittar du här.

Föreningen Kompass styrelse 2023:

  • Britt-Marie Hjertén, Ordförande, Skara, Kontakt: ordforande@foreningenkompass.se
  • Maria Fässberg Norrhall, Göteborg, vice ordf.
  • Anna Alebo, Lund
  • Gunhild Andersen, Oslo
  • Andreas Carlgren, Stockholm
  • Marie Siljefors, Stockholm
  • Anna-Stina Svedberg,  Skellefteå
  • Mikael Landgren (suppleant), Smögen
  • Andreas Sköldmark, (suppleant), Jönköping