Länkar till organisationer

Här hittar du länkar till olika organisationer, tidsskrifter, bokförlag, retreatverksamheter m.m. som på olika sätt arbetar med ignatiansk andlighet:

Gujarat Sahitya Prakash
Indiska jesuiternas bokförlag, mycket på engelska
Heligt rum
Daglig bön online (svenska versionen av Sacred Space från de irländdska jesuiterna).
Institute of Jesuit Sources
Utgivning av viktiga böcker inom ignatiansk spiritualitet, samt tidskrift
Jesuiterna i Sverige
Den svenska delen av Jesuitorden.
Jesuitorden
Officiell hemsida för jesuiternas centrala ledning i Rom.
Korsvei.se
Korsvei Sverige – den svenska delen av korsveirörelsen.
Loyola Hall
Spirituality Centre close to Liverpool, run by the Jesuits.
Online Retreat
An Online Retreat from Creighton University.
Pray-as-you-go
”Get God on your pod”: daily prayer for you mp3.
Retreat i Jämtland
Retreatverksamhet i Jämtland på ekumenisk grund.
Review for Religious Digital Archive
Samtliga artiklar som tryckts i tidskriften Review for Religious 1942-2012
Sacré Coeur-orden
Sacré Coeur, en kvinnlig orden med ignatianskt präglad spiritualitet.
Sisters of St Andrew
Kommunitet med ignatiansk spiritualitet i Edenbridge, Kent (England).
St Beuno’s
Ignatian Spirituality Centre i St Asaph, Wales.
The Spiritual Exercises Network
Releasing the power of the exercises.
The Way
Tidskrift utgiven av de brittiska jesuiterna, har också försäljning av böcker på hemsidan
Thinking Faith – the online journal of the british jesuits
Teologi, kyrka och samtid.