Andlig vägledning

Andlig vägledning – enskilda samtal med utgångspunkt i Ignatius av Loyolas andliga övningar

Andlig vägledning innebär regelbundna samtal med en vägledare, där du även avsätter tid för att be, meditera och reflektera över bibeltexter eller övningar hemma. Du kan läsa mer om vad andlig vägledning innebär i vår folder ”Andlig vägledning & retreater” . Foldern går också att beställa i pappersformat hos samordnare@foreningenkompass.se

Är du intresserad av att möta en andlig vägledare, så kontakta någon av de regionala kontaktpersonerna i listan nedan, utifrån vart du bor eller den kyrkotradition som står dig närmast. Den regionala kontaktpersonen kommer hjälpa dig vidare till kontakt med någon av de ca 110 personer som finns med i Kompass ekumeniska nätverk i norden, som  alla har någon form av utbildning kring vägledning utifrån den ignatianska traditionen.

Regionala kontaktpersoner:

Eva Sjödén, Stockholm (Svenska kyrkan)
eva.sjoden@svenskakyrkan.se  eller 08-50894043

Mia Ström, Stockholm (EFS)
mia.strom@efs.nu eller 0738-569421

Annika Wirén, Uppsala (Svenska Kyrkan)
annika.wiren@telia.com eller 0702-432301

Anna Näppi, Örebro (Svenska Kyrkan)
anna.nappi@svenskakyrkan.se eller 019-154745

Josefine Callenberg, Göteborg  (Svenska Kyrkan)
josefinecallenberg@gmail.com eller 070-3286175

Maria Fässberg Norrhall, Göteborg (Equmeniakyrkan)
maria@stjakob.se  eller 0763-452744 alt. 0739-815546

Daniel Pauchard, Göteborg (Katolska Kyrkan)
daniel.pauchard@katolskakyrkan.se eller 0708-96 27 35

David Sjogerlöv, Skara (Svenska kyrkan)
david.sjogerlov@svenskakyrkan.se
 eller 0322-51287

Anna Alebo, Lund (Svenska Kyrkan)
anna.alebo@svenskakyrkan.se eller 0733-127871

Rosie Gard, Småland (Equmeniakyrkan)
rosie@gard.at eller 0705-76 01 35

Tobias Fredrixon, Småland + Linköping (Svenska Kyrkan)
tobias.fredrixon@svenskakyrkan.se eller 0761 – 35 87 90

Lars-Martin Nygren, Umeå (Svenska Kyrkan)
lars-martin.nygren@svenskakyrkan.se eller 090-2002915

Lena-Maria Oikarinen, Härnösand (Svenska Kyrkan).
 lena-maria.oikarinen@svenskakyrkan.se eller 0611-254 54 59

Virve Tynnermak, Oslo Norge (Norska Kyrkan)
virve.tynnemark@gmail.com  eller  +47 455 14 071.